annonse

Forskjellene i rikdom i Arendal kommune øker dramatisk

FORSKJELLENE ØKER:
FORSKJELLENE ØKER: De store forskjellene mellom bydelene i Arendal kommune øker.

+ Hisøyfolk har over dobbelt så store formuer som folk som bor på Eydehavn og Saltrød.

Øyvind Klausen

Forskjells-Arendal beveger seg i feil retning. Forskjellene i rikdom mellom bydelene bare øker videre fra 2016 til 2017. Arendal Øst har nå hele 55 prosent lavere gjennomsnittsformue enn Hisøy. Og her har forskjellen i gjennomsnittsformue økt med hele 31 prosent på ett år.

Agderposten har gjennomført en analyse av alle skatteytere i Arendal kommune og sammenlignet bydelene. Og selv om det er et uttrykt ønske fra politikerne om å utjevne forskjellene så viser skattetallene som ble offentliggjort i dag at utviklingen går motsatt vei.

Gjennomsnittsformuen på Hisøy er i 2017 på 879.566 kroner. Tromøy ligger drøye hundre tusen bak med 777.969 kroner mens lavest formue er på Arendal Øst med 396.036 kroner. Det gjør at gjennomsnittsformuen i Arendal Øst er snaue en halv million kroner lavere enn på Hisøy.

Mens forskjellen i 2016 var kr 379.425 kroner har forskjellen i snitt formue økt til 483.530 kroner i 2017. Noe som altså utgjør en økning på 31% på ett år.

Forskjellene i gjennomsnittsinntekt har imidlertid holdt seg jevnt på ca 30 prosent lavere for Arendal Øst enn Hisøy.

- Jeg registerer at gjennomsnittsinntekten holder seg relativt stabilt i forhold til de ulike delene i kommunen. Det er positivt. Hele bystyret arbeider fortsatt med å spre sosial boligbygging i hele kommunen og vi er godt i gang med dette. Man arbeider også nå med å få en boligsosial handlingsplan. Dette ville bygget opp under bystyrets ønsker knyttet til boligbygging, sier ordfører i Arendal Robert C. Nordli.

Nordli bor selv på Saltrød og er oppført med null i formue for 2017.

Agderposten dekker skattelistene bredt: Les alle sakene her.