annonse

Slik er rikdommen fordelt i Aust-Agder

FORMUEFORDELING
FORMUEFORDELING: Kartet viser skattyternes gjennomsnittsformuer i kommunene i Aust-Agder. (Foto: Agderposten)

+ De største formuene i Aust-Agder fins i kystkommunene og øverst i Setesdal. I indre Agder har skattyterne lavest gjennomsnittlig formue. Sjekk tallene her.

Bjørn Atle Eide