annonse

Uleberg-brødrene topper Bykle-listene

PÅ INNTEKTSTOPPEN
PÅ TOPP IGJEN: Tomteeier Kjetil Uleberg og broren Jon, troner igjen på toppen av inntekts og formuetoppen i Bykle. (Foto: Stein Harald Øigard)

+ De 100 høyeste inntektene og formuene i Bykle kommune i skatteåret 2017.

Frank Johannessen