annonse

Veggpryd med bismak

Gatekunsten i Skien
Gatekunsten i Skien: (Foto: Bjørnar Larsen)

+ Foreningen med Hjerte i Skien Sentrum, ligger ikke på latsiden. På kort tid har 10 vegger i sentrum blitt dekorert av nesten like mange kunstnere fra organisasjonen Art for All in the World under tittel «Gatekunst i Skien».

  • Leserbrev

Skien har i mange år vært en foregangs kommune når det gjelder kultur og kunstliv, der langsiktige planer og satsinger som Kunstnerbyen Skien og Ibsen Awards bør inspirere nabobyer i regionen til å brette opp ermene i ren inspirasjon.

«Gatekunst i Skien» prosjektet oppleves nok som en suksess av involverte gårdeiere, sponsorbedrifter og investorer. For egen del sitter jeg igjen med mange ubesvarte spørsmål og en sterk opplevelse av at «Gatekunst i Skien» er blitt et ukritisk, overfladisk og forhastet prosjekt som hadde hatt mye å tjene på i å kople seg opp til det profesjonelle kunstmiljøet i regionen, om ikke annet for å ha med seg noen på laget som kunne ha bidratt med litt selvkritisk refleksjon underveis i prosessen.

Begreper og definisjoner. Prosjektet” Gatekunst i Skien” er på ingen måte gatekunst! Gatekunst, eller på engelsk street art, er ulike typer ikke-kommersiell billedkunst som er oppført i det offentlige rom, oftest ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på husfasader og andre steder...(Wikipedia)

Man kan i noen tilfeller akseptere benevnelsen gatekunst der festivaler eller andre arrangementer hyrer inn kunstnere til å jobbe i det offentlige rom, men da uten bindinger av noen slag, hva gjelder hva som skal lages, tema, innhold og virkemidler som farger etc. Foreningen med Hjerte i Skien og gårdeiere har stor grad lagt premisser for hva som i hvert enkelt tilfelle skulle være tema motiv og fargebruk. Organisasjonen Art for All in the World er på ingen måte en ikke kommersiell aktør. Fra mitt ståsted ser Art for All ut til å tjene gode penger på å ha dårlig betalte dekoratører til å utføre til dels spektakulære veggmalerier. I Skien by har man også gatekunst, man kan se dette på Smieøya og PM5. Tidligere la kommunen og Klosterøya til rette for gatekunstnere på Vestfronten. I både Stavanger og Bergen har man gjennomført vellykkede mønstringer med gatekunst, da med utgangspunkt i og samarbeid med det profesjonelle organisasjoner innen kunstfeltet i respektive byer og NUART.

«Gatekunst i Skien»-prosjektet viser med all tydelighet at mangel på kunnskap om kunst er gjennomgående. Dette er ikke så underlig da man jo nettopp har unngått å være i kontakt med profesjonelle kunstnere og kunstinstitusjoner i regionen. Regionale medier (Varden og TA) har ikke gjort sin jobb. Den massive mediedekningen i begge aviser har vært helt uten ambisjoner om kritisk og undersøkende journalistikk, i dekkingen av et prosjekt som viser seg å ha en ganske kraftig slagside.

Andreas Rishovd, daglig leder Kunsthall Grenland